Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

WOOD SHEET

- แผ่นไม้สังเคราะห์ (แผ่นพลาสวู้ด) มี 2 รุ่น คือ รุ่นภายใน และภายนอก ความหนา 1 มม. ถึง 30 มม. ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต หรือกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร สีขาว

- แผ่นเอ็มดีเอฟ ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต คือกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร

- แผ่นไม้อัด (ไม้อัดหน้าขาว ,ไม้อัดธรรมดา) ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต คือกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร

- ไม้เบญ (ขายแบบยกมัด) (ใช้ทำบูธ ทำนิทรรศการ ทำเฟอร์นิเจอร์)

- ไม้ยางพารา (ใช้ทำโครงเฟอร์นิเจอร์) ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต คือกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร

- ไม้สน (เนื้อนิ่ม เบา ใช้ทำโครงตู้เฟอร์นิเจอร์) ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต คือกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร

- ไม้ทุเรียน (เนื้อนิ่ม เบา ใช้ทำโครงตู้เฟอร์นิเจอร์) ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต คือกว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.44 เมตร

- โฟเมก้า แบบบาง แบบหนา ขนาดแผ่น 4*8 ฟุต (หลายสี)