Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

PP Sheet (Polypropylene)

แผ่น PP (Polypropylene) มีคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นชนิด PP-H (PP-Homopolymer) และยังได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกเป็น อัลฟาพลัส Alphaplus ทำให้แผ่นมีคุณสมบัติเรียบเนียน เหมาะแก่การทำงานทนสารเคมี เนื่องจากเนื้อแน่น เงางาม แผ่นไม่มีสิ่งอื่นผสม เนื้อแท้ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ Food grade ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและยาได้

สีมาตรฐาน (Standard colors) :  สีครีม สีขาว สีเทา
ความหนา (Thickness) : 2-50 มม.
ขนาดมาตรฐาน (Standard sheet size) : กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร หรือ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร