Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

แท่งอะคริลิค ปอม2

ปอม Polyacetel (POM) เป็นพลาสติกชนิดมีความแข็งแรงและทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับงานเฟืองของเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด สามารถใช้แทนหรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าทองเหลือง สังกะสี และเหล็ก

ลักษณะการนำไปใช้งาน
- ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ อุตสาหกรรมอาหารและยา
- ใช้ทดแทนเหล็กทำเป็นเฟือง ทำให้น้ำหนักตัวลดลง
- ทำข้อต่อโซ่ ทำเสื้อวาล์ว ปั๊ม