Bulakij Plastic Your Alternative Choice

veerayabulakij@gmail.com 087-869-6971 Mon - Sat, 8am - 6pm

our products

เทปกาวติดพรม

เนื้อเทปคุณภาพสูง มีความเหนียว แข็งแรง เคลือบด้วยกาวเหนียวพิเศษ เหมาะสำหรับติดพลาสติก อะคริลิค หรือแผ่นป้ายทุกชนิด ทั้งงานชั่วคราวและถาวร หรืองานติดตั้งตามฝาผนัง ตามเวที พื้นปูน

คุณสมบัติ
- เคลือบกาวทั้งสองด้าน
- เหนียว ติดแน่น ทนทาน